Oferta dla Zamawiających

Oferta dla Wykonawców

Zakupy grupowe

Szkolenia

Kontakt

O nas

Prospekta to podmiot specjalizujący się m.in. we wspieraniu procesów zakupowych prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych. Jesteśmy zespołem kreatywnych, energicznych, a zarazem doświadczonych specjalistów swojej dziedziny, dających gwarancję profesjonalnego wsparcia we wszystkich obszarach zamówień publicznych. Oferujemy zindywidualizowane i elastyczne rozwiązania oparte na dynamicznej reakcji na zmieniające się czynniki prawne i organizacyjne.

Oferta dla Zamawiających

Ciągłe zmiany przepisów prawa, na których opiera się system udzielania zamówień publicznych, prowadzą do powstawania wątpliwości w zakresie ich interpretacji i stosowania. Mając na uwadze powyższe pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie realizacji szeroko pojętych procesów zakupowych. Powierzenie Nam odpowiedzialności za przeprowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych pozwoli na odciążenie administracyjne i finansowe Państwa jednostki, zyskując jednocześnie pewność profesjonalnej i sprawnej obsługi zamówień publicznych. Możecie Państwo zdecydować, aby proces zakupowy Państwa jednostki został zaplanowany, przygotowany i zrealizowany przy wsparciu kompetentnego podmiotu, tak aby organizacyjnie mogli Państwo skupić się na zasadniczej działalności Państwa jednostki, bez obaw o zachowanie standardów prawnych podjętych czynności. Naszą ofertę zawsze elastycznie dopasowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań, tak aby osiągnąć najbardziej efektywną formę współpracy. Jesteśmy pewni, iż tylko wzajemna współpraca może doprowadzić do lepszej realizacji postawionych przed Państwem zadań. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz wyboru dogodnej dla Państwa formy współpracy.

Doradztwo kompleksowe

Doradztwo doraźne

Audyt

Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym/skargowym

Oferta dla Wykonawców

Wykonawca na co dzień skoncentrowany na prowadzeniu zasadniczej działalności własnej firmy nieraz rezygnuje ze startu w przetargach publicznych w obawie o skomplikowaną procedurę zamówieniową. Tymczasem szeroki rynek zamówień publicznych może stanowić ogromne pole do popisu dla wykonawców zamówień publicznych, dać im szansę realizacji dużego kontraktu i pewnej zapłaty, a referencje uzyskane w wyniku prawidłowej realizacji umowy publicznej mogą stać się ogromnym atutem dla przyszłych zleceń.

Prospekta wychodząc naprzeciw potrzebom Wykonawców proponuje skorzystanie z pomocy przy sporządzeniu lub weryfikacji oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz obsłudze postępowania obejmującej analizę dokumentacji przetargowej, doradztwo przy terminowym formułowaniu wniosków i pytań do Zamawiającego, prowadzenie korespondencji z Zamawiającym, w tym odpowiedzi na wezwania do uzupełnień, wyjaśnień, zawiadomień o poprawie omyłek etc., jak również udział w negocjacjach z Zamawiającym.

Jeżeli przyjdzie się zmierzyć z trudnościami w postaci udziału w postępowaniu odwoławczym lub skargowym możecie Państwo uzyskać w szczególności wsparcie na etapie rozprawy odwoławczej lub sądowej, ale także przy sporządzeniu treści odpowiedzi na odwołanie, przystąpienia do postępowania odwoławczego, pism procesowych, gromadzeniu dowodów, ekspertyz i opinii, popierających Państwa racje i stanowisko w sprawie.

Pomoc może zostać udzielona także w przypadku problemów pojawiających się na etapie realizacji umów zamówień publicznych przy okazji naliczania kar umownych, zmian umów, zamówień „uzupełniających” lub „dodatkowych”, zarzutów nienależytego wykonania zamówienia.

Zakupy grupowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala na korzystne rozwiązania w postaci tworzenia grup zakupowych. Warunkiem utworzenia takiej grupy jest wyznaczenie spośród zamawiających działających w porozumieniu, jednego zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy.

Centralizacja zakupów pozwala na uzyskanie realnych korzyści:

  • korzystniejsze ceny oraz warunki zamówienia z uwagi na szeroki wolumen zamówienia
  • minimalizacja ryzyk prawnych poprzez prowadzenie jednej procedury
  • obniżenie kosztów administracyjnych uczestników porozumienia w wyniku koncentracji procedury

Założenia centralnych zakupów upraszczają cały proces zamówieniowy i wielokrotnie zwiększają szanse satysfakcjonującego i ekonomicznego wyniku procedur.

Możecie Państwo skorzystać zarówno ze wsparcia obsługi wspólnego postępowania, jak również otrzymać pomoc w projektowaniu założeń wspólnej grupy zakupowej i pozyskaniu uczestników takiej grupy.

Wsparcie może również obejmować nadzór nad realizacją i koordynację czynności prawidłowego wykonania zamówienia w ramach grupy zakupowej.

Szczególnej uwadze polecamy zamówienia, w których wielość podmiotów lub duży zakres zamówienia w znacznym stopniu przekłada się na cenę i korzystny sposób realizacji zamówienia, takie jak: dostawy energii elektrycznej, paliw, materiałów biurowych, sprzętu informatycznego, biurowego, elektronicznego, usługi telefoniczne, powtarzalne roboty budowlane, usługi szkoleniowe.

Szkolenia

Często zmieniające się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jej przepisy wykonawcze, ale także rozbieżności interpretacyjne pojawiające się w związku z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, orzecznictwem sądów, komentarzami teoretyków i praktyków zamówień publicznych, opiniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz organów kontrolujących, wobec reżimu finansów publicznych oraz wymagań instytucji finansujących, stawiają Państwa w sytuacji ciągłej potrzeby aktualizowania wiedzy prawnej związanej z procesem zamówień publicznych.

W zależności od Państwa potrzeb zapewniamy dostęp do oferty szkoleniowej obejmującej:

  • szkolenia otwarte – według opracowanej listy tematycznej szkoleń
  • szkolenia zamknięte – opracowane w odpowiedzi na indywidualne wymagania zamawiającego

Szkolenia Prospekta koncentrują się na praktycznej stronie instytucji prawnych regulujących proces udzielania zamówień publicznych. To co nas z pewnością odróżnia od pozostałych podmiotów na rynku szkoleniowym to przede wszystkich szkolenia prowadzone w formie warsztatów opartych na licznych przykładach i problemach pojawiających się na drodze prowadzonych postępowań.

Społeczne odpowiedzialne zamówienia publiczne

Klauzule społeczne - jak je stosować w praktyce

Konkretne problemy procedury
klauzula zastrzeżona, wykluczenie wykonawcy, warunki udziału w postępowaniu
Symulacja rozprawy przed KIO

Kontakt
telefon:
574 245 701
574 245 700
577 245 701
577 245 700

e-mail:
biuro@prospekta.eu

adres do korespondecji:
Piotr Ropka
Prospekta - Praktyczne Zamówienia Publiczne
ul. Mazowiecka 24, 30-036 Kraków
NIP: 5130049639

Polityka prywatności